Excursie NGO

Speciaal voor de deelnemers aan de excursie die we op 15 mei hebben georganiseerd als eindopdracht voor onze opleiding tot IVN natuurgids hebben we deze pagina samengesteld. Je vindt hier alle informatie om de opdrachten te evalueren.

Waarnemingen

Tijdens de excursie hebben we je gevraagd om vogels, planten en insecten waar te nemen. Je kunt die uiteraard melden op www.waarneming.nl. Als je wil bekijken of de soorten die je hebt waargenomen ook al eerder zijn gezien kun je dat daar ook zien. Hieronder een directe link naar de waarnemingen in het Hoosden.

Punt 6 ‘hol’

Bij punt 6 hebben we je gevraagd welk dier in dit hol zijn onderkomen heeft. Wij hebben vorig jaar hier vossensporen gezien maar dit jaar hebben duidelijk medere keren verse pootafdrukken van de das het hol in zien gaan.

Punt 7 ‘inscriptie’

De inscriptie van het jaartal in Romeinse cijfers is niet juist of op zijn minst discutabel. Misschien heeft de maker het jaartal 1959 bedoeld. De vergissing zit dan in de 2e letter. Daar moet een C (=100) staan in plaats van de D (=500). Gezien de andere inscripties met vermoedelijke jaartallen is het mogelijk dat deze inscriptie in 1959 is geplaatst. Je ziet duidelijke de brede uitgroei van de verticale groeven. Er staan inscripties in deze stam uit de jaren tachtig en die zijn een stuk minder breed uitgegroeid.

Als de maker het jaartal 1559 heeft bedoeld dan had dat als volgt geschreven moeten worden: MDLIX. Dit is het jaar dat het bisdom Roermond is ‘opgericht’. De kathedrale zetel was toen in Sint Odiliënberg. 2 Jaar later is deze naar Roermond verhuisd.

Punt 8 ‘hoogteverschil’

Op de steilrand hebben we je gevraagd om zonder technische hulpmiddelen de hoogte te schatten. Je uitkomst zal zeker niet nauwkeurig zijn daarom hebben we aan de hand van AHN (Actuele Hoogtebestand Nederland) voor je opgezocht. Het grootste hoogteverschil is ± 6,26 meter.

In de grafiek kun je zien dat het maaiveld van de akkers (rechts) boven aan de steilrand op +6,26m liggen ten opzichte van de bodem van het broekbos (links). De pieken die hoger gaan worden waarschijnlijk veroorzaakt door de begroeïng van de steilrand.