Geologie

Geomorfologie en landschap

Landgoed Hoosden behoort geomorfologisch tot het terassenlandschap van de Roer. Het gebied maakt deel uit van jongere Roerterrassen. Landgoed Hoosden is ontstaan als een bocht in de rivier, die zich steeds verder in terrassen heeft ingesleten. In de binnenbocht hebben afzettingen plaatsgevonden. In de buitenbocht is een hoge steilrand ontstaan, die in het veld nog goed zichtbaar is. Het hoogteverschil bedraagt rond de 6 m. De meander is verland en bedekt met elzenbroekbos. open water is alleen nog aanwezig in een aantal greppels en een paar vennen. Uit onderzoek van de afzettingen in dit gebied blijkt dat deze ongeveer 1.000 jaar oud zijn. De dikte van de afzettingen sinds het ontstaan van deze meander is ongeveer 4m. De opgeslibde binnenbocht van de Roer is in gebruik geweest als graslans en doorsneden met afwateringsgreppels. De graslanden zijn extensief begraasd door runderen in de vorm van seizoensbegraving. Het noordelijk deel van het gebied is het natste deel van het terrein en is sterk verruigd.

(geciteerd uit jaarboek 39 van Heemkundevereniging Roerstreek)

Hieronder vind je alle berichten die we hebben gepubliceerd waarin de geologie in het Hoosden wordt beschreven.

In de landschapslijn beschrijven we een aantal kenmerken van het landschap waarin het Hoosden zich bevindt. We hebben een rechte lijn van ± 500 meter getrokken door het noordelijk (en meest gevarieerde) deel. De lijn begint in het oosten op de hoogte bij Hoeve Overen en gaat via de laaggelegen weilanden en het broekbos naar de hoogste steilrand aan de westkant.