Vegetatie-onderzoek op een vierkante meter…

9:00 uur • 10° C • vak i2
Vandaag ben ik in de ochtend op pad gegaan. Vrouw en honden mee want ook die willen wel even de natuur in op zo'n mooie lente ochtend. Doel is het vinden van een geschikte plek waar ik op 1 vierkante meter de planten ga monitoren gedurende de seizoenen.

Het zonnetje schijnt al lekker en het beloofd een mooie dag te worden. De lente staat nu echt op uitspringen. We lopen vanuit het zuiden het gebied in. Het eerste stuk door het hoger gelegen beukenbos bovenop de stijlrand. Er staan nog waarschuwingsborden voor vallende takken. Bij de stormen van een aantal weken geleden zijn veel takken afgewaaid en nog steeds hangen er takken ‘op scherp’. Het valt meteen op dat de lente begonnen is. Het zondag-ochtend-concert van de vele vogels is een aangenaam begin van de dag.

De eerste vogel die ik in mijn vizier krijg is een boomklever. Snel maak ik een foto want hij is ook zo weer verdwenen.

Boomklever

Even verderop horen we geritsel in de bomen. Als snel zien we 2 rode eekhoorns elkaar achtervolgen op de stam van een eik. Als ze ons zien blijven ze doodstil zitten in de hoop niet op te vallen.

Rode eekhoorn

Dan wordt het gekwetter en gefluit van de vogels verstoord door mechanisch geluid. Een stuk of 7 motorcrossers vinden het blijkbaar leuk om over het smalle pad langs de steilrand hun rijvaardigheid te oefenen. Als ik ze aanspreek met de vraag of ze hier wel mogen rijden (ik ben zelf net een bordje voorbij gelopen dat gemotoriseerd verkeer verboden is in dit gebied) houden ze bij hoog en laag vol dat ze langs de steilrand mogen rijden. Ze zeggen dat ze niet in het laag gelegen gedeelte komen. Ze storen zich vooral aan de mensen die zonodig moeten gaan wandelen in de natuur… In tegenstelling tot hun eerdere uitspraak zie ik even verderop in he t laaggelegen broekbos toch verse bandensporen. Komende week zal ik toch maar even met Staatbosbeheer contact opnemen om te overleggen of we hier iets tegen kunnen doen.

Mijn ‘vierkante meter’

Helemaal aan de noordzijde van het Hoosden vindt ik een geschikte plek voor mijn vegetatie-onderzoek. Net achter de kiosk (bij de geluksplek) tegen de steilrand die naar het zuiden gericht is plant ik 4 stokken in de grond om mijn vierkante meter af te bakenen. De directe omgeving is begroeid met Vogelkers, Essen, Elzen en Hazelaars. De volgende plantensoorten kan ik herkennen binnen het kader:

  • Hondsdraf (Glechoma hederacea)
  • Grote brandnetel (Urtica dioica)
  • Kleefkruid (Galium aparine)
  • Veldkers (Gardamine)
  • Distel (soort nader te bepalen)
  • Heideklauwtjesmos (Hynum jutlandicum)
  • Gras (soort nader te bepalen)
  • Een jong scheut van de dichtbij staande Es (Fraxinus excelsior)

Mijn doel is om elke maand terug te gaan naar de stukje om te bekijken hoe het zich ontwikkeld.

Deel:

Meer berichten

Bijzondere ontmoetingen eind mei

Omdat de weersomstandigheden vandaag gunstig zijn besluit ik een bezoek te brengen aan het Hoosden voor mijn libellentelling. Het is warm en de zon schijnt meer dan voldoende om de libellen boven en naast de sloot te bewegen. Ik neem mijn camera met telelens mee om de waarnemingen vast te leggen en waar nodig thuis te determineren.

Het hoosde in het Hoosden

15 mei 2021 • 9:00 uur • 15°C
wisselvallig met af en toe zon en een bui.

Kort verslag van de excursie die we organiseerden als eindopdracht voor onze IVN natuurgidsenopleiding. Een mooie ochtend met af en toe de zon en op het eind een flinke hoosbui.

4 koppels en 1 solist

Het is broeierig warm vandaag, 9 mei. Ik fiets naar het Hoosden op zoek naar de eerste libellen van dit jaar. Gezien het weer gaat dat vast lukken!

Blikveld verruimen

Vrijdag 7 mei 19.00-21.00 uur 12° C

Wij komen nu bijna 1,5 jaar in ‘t Hoosden. Bij elk bezoek ontdekken we iets. Meestal verkleinen we ons blikveld. Deze keer verruimden we onze kijk op de steilrand.

Stuur ons een bericht