Op pad met…

De komende tijd gaan we op pad met kenners. Deze keer gaan we op pad met de ecoloog van de provincie Limburg, Jan Boeren.

Dinsdag 30 juni | 19.00-21.00 | half bewolkt | 21 graden |

Op dinsdagavond treffen we ecoloog Jan Boeren en zijn vriendin Anita Janssen. Beide ook fervent vogelaars. Jan heeft het beheerplan voor het Hoosden mee opgesteld. Zo’n plan is verplicht in de Natura 2000 gebieden. Hij kent alle eigenaren en gelukkig heeft hij toestemming van de grote terreinbeheerders om overal te lopen. Het hart van het gebied, kasteel Hoosden en de tuinen, bezoeken we niet omdat dit privé-eigendom is.

Wist jij dat we hier water aantreffen dat 100 jaar onderweg is? Is ‘t Hoosden behekst? Ken jij de kleinste slak? Dat zijn vragen waar wij nu het antwoord op weten.

Bijzonder is het vele kwelwater dat je in de laagtes van Hoosden ziet. Dit is water dat onder St. Odiliënberg door stroomt en hier aan het oppervlakte te zien is. Het komt uit gebieden uit de buurt. Water infiltreert in het Munnichsbos en Sweeltje komt 100 tot 150 jaar later te voorschijn in ‘t Hoosden. Je ziet het rode verkleurde water, dit komt door een hoog ijzergehalte in de bodem, rustig stromen in het broekbos. Dit is het oude water van de andere kant v/h dorp. De grassen die je ziet zijn moeraszegges.

In het beheerplan staat dat men voorstelt aan de rand van de steilrand een brede strook bos aan te leggen. Weet je waarom? Dan verdwijnen de brandnetels en bramen. Je ziet in de steilrand de invloed van stikstof uit akkers, die stikstof stroomt naar helling waardoor stikstofminnende planten zich daar tonen: brandnetels en bramen. Goed idee om bos aan te planten, kunnen we direct een mooie routestructuur er in maken èn kan het bijdrage aan 100 milj. bomenplan van provincie. Uiteraard wel zorgen voor compensatie voor de grondeigenaar, wie weet wil hij er wel een voedselbos van maken.

Iets verderop wijst Jan ons op een bijzondere plant. Met de app Plantnet kom ik er achter dat het een zeldzame plant is voor Midden-Limburg: Groot Heksenkruid. Aha zie je wel dat hier heksen rondzwierven… Ze hebben groot vlak achtergelaten met dat kruid.

Bijzonder is ook het horen van de middelste Bonte Specht in oude bomen op de steilrand. Het lijkt er op dat hij z’n jongen roept. Top om dit op te merken, deze specht zit vooral in het Munnichsbos (trouwens alle soorten komen daar voor).

Een natuurdoeltype dat ook belangrijk is om te beschermen en te zorgen dat deze hier blijft is de Zeggenkorfslak. We zagen een huisjesslak, oranje naaktslakken, een slak met een spits gedraaid huisje van zo’n 10 mm groot. “Yes” roep ik: “hier zit zo’n Zeggenkorfslak, denk ik”. Nee dat is hem niet. Een Zeggenkorfslak zit echt alleen maar op de Moeraszegge èn hij is maar 2 mm groot (heeft wel zo’n spits gedraaid huisje). Jammer. De provincie dient nog onderzoek uit te voeren of en hoeveel van dit soort slakken nog aanwezig zijn in het vochtige deel van ‘t landgoed.

Verderop gaan we een natuurlijk grasland verkennen (gelukkig mogen wij hierin omdat Jan een toestemmingsverklaring heeft). Een groep vlinders zat al te slapen. Ze fladderen massaal weg, het zijn bruine zandoogjes. Ook zagen we een sabelsprinkhaan, greppelsprinkhaan, 2 reeën die vrolijk sprongen aan de andere kant van het grasland. Jan wees ons hoe je ziet of grasland droog of nat is. Op natte stuk zie je Pitrus en Veldrus op het droge stuk zagen we heel veel pluimen van de Gestreepte Witbol en veel paarse kopjes van de distel de Kale Jonker.

Prachtig om het gebied te verkennen met een ecoloog. O ja we herkennen nu ook een Zanglijster, die hebben we op veel plekken gehoord. Op naar een volgede ‘kenner-wandeling’, wordt vervolgd.

Deel:

Meer berichten

Bijzondere ontmoetingen eind mei

Omdat de weersomstandigheden vandaag gunstig zijn besluit ik een bezoek te brengen aan het Hoosden voor mijn libellentelling. Het is warm en de zon schijnt meer dan voldoende om de libellen boven en naast de sloot te bewegen. Ik neem mijn camera met telelens mee om de waarnemingen vast te leggen en waar nodig thuis te determineren.

Het hoosde in het Hoosden

15 mei 2021 • 9:00 uur • 15°C
wisselvallig met af en toe zon en een bui.

Kort verslag van de excursie die we organiseerden als eindopdracht voor onze IVN natuurgidsenopleiding. Een mooie ochtend met af en toe de zon en op het eind een flinke hoosbui.

4 koppels en 1 solist

Het is broeierig warm vandaag, 9 mei. Ik fiets naar het Hoosden op zoek naar de eerste libellen van dit jaar. Gezien het weer gaat dat vast lukken!

Blikveld verruimen

Vrijdag 7 mei 19.00-21.00 uur 12° C

Wij komen nu bijna 1,5 jaar in ‘t Hoosden. Bij elk bezoek ontdekken we iets. Meestal verkleinen we ons blikveld. Deze keer verruimden we onze kijk op de steilrand.

Stuur ons een bericht