Het hoosde in het Hoosden

15 mei 2021 • 9:00 uur • 15°C
wisselvallig met af en toe zon en een bui.

Kort verslag van de excursie die we organiseerden als eindopdracht voor onze IVN natuurgidsenopleiding. Een mooie ochtend met af en toe de zon en op het eind een flinke hoosbui.

Nadat de datum een keer verschoven is is dan toch de dag aangebroken dat we ‘ons’ natuurgebied mogen presenteren aan de medecursisten van de IVN natuurgidsenopleiding Midden-Limburg. We hebben ons best gedaan om de excursie volledig ‘Corona’-proof te houden zoals dat nu eenmaal gewenst is tegenwoordig. We hebben de route in de IVN Routes app gezet en voorzien van diverse interessante punten met informatie. Het broek, de steilrand, het broekbos en zelfs een stukje van het landschap buiten het Hoosden komen aan de orde maar ook flora, fauna, verschillende biotopen, geologie en bodem passeren de revue.

Erik vangt de deelnemers op in ‘ut Brook’ waar hij ze vertelt over de bijzonderheden van die plek. Vervolgens worden ze op pad gestuurd met de routeapp en een opdrachtenkaart waar ze tevens waarnemingen van vogels, zoogdieren (sporen), bomen en bloeiende planten op kunnen noteren. Via de steilrand loopt iedereen in duo’s richting de grote dassenburcht ter hoogte van de ‘Verkesdiek’. Ze zijn best wel even onderweg ondanks dat het nog geen anderhalve km lopen is. Er is dan ook veel te zien onderweg. Bij de dassenburcht aangekomen worden ze opgewacht door Joyce, Willem en Ruud.

Ieder neemt een duo mee op een 20 minuten durende mini-excursie over de dassenburcht, het broekbos, de verkesdiek en de wilde varkens. Uit de enthousiaste reacties mogen opmaken dat de deelnemers het reuze interessant vonden. Vooral de enorme afmetingen van het dassenburcht complex maakte bij menigeen indruk. Na de mini-excursie gaan de duo’s weer terug lang de steilrand tot ze ongeveer halverwege de Linnerheide op gaan.

Boven op de Linnerheide krijgen ze een beeld van de oude meanders van de Roer, die hier nog heel duidelijk in het landschap aanwezig zijn ondanks dat hier al eeuwenlang door de mens het land gebruikt is. Ook kunnen ze nu mooi de maretakken zien die we zelf pas een week voor de excursie hebben ontdekt. Op de Dreeft slaan ze weer rechtsaf om even later nog even het bos in de duiken voor uitleg over het Maria-kapelletje dat daar staat.

Als beloning voor de klauterpartij langs de steilrand en om alle indrukken nog even te delen met de anderen staat Erik klaar met thee/koffie en vlaai onder het ‘Huppelke’. Gelukkig staat hier dit afdak waardoor de vlaai droog is gebleven tijdens de flinke hoosbui met hagel die we aan het eind van de ochtend over ons heen kregen.

De hoosbui heeft het resultaat van de opdrachtenkaart niet gedrukt. Een lijst van maar liefst 89 verschillende waarnemingen werd door alle deelnemers tezamen bij elkaar gezien, gehoord en geschreven. De vogels spanden daarbij de kroon met maar liefst 33 waargenomen soorten. Hieronder een overzicht van alle waarnemingen. Chapeau!

Vlier

Es

Hazelaar

Lijsterbes

Wilg

Vogelkers

Beuk

Brem

Hulst

Berk

Eik

Zwarte Els

Wilde kers

Populier

Kers

Krentenboompje

Haagbeuk

Amerikaanse Eik

Tamme Kastanje

Acacia

Witte abeel

Bever

Das

Wild zwijn

Muis

Konijn

Vos

Ree

Konikpaard

Mens

Vink

Koolmees

Roodborst

Specht

Tjiftjaf

Koekoek

Zwartkop

Staartmees

Grauwe Gans

Eend

Winterkoning

Houtduif

Zanglijster

Tuinfluiter

Merel

Spreeuw

Blauwe reiger

Kauw

Boomkruiper

Zwarte kraai

Veldleeuwerik

Nijlgans

Boomklever

Witte kwikstaart

Grasmus

Grauwe vliegenvanger

Holenduif

Fitis

Gierzwaluw

Stadsduif

Geelgors

Heggenmus

Groene specht

Witte dovenetel 

Hondsdraf

Paardenbloem

Boterbloem

Robertskruid

Pinksterbloem

Salomonszegel

Bosanemoon

Bleeksporig Bosviooltje

Look zonder look

Grote muur

Brem

Veldbies

Grote veldbies

Dotterbloem

Akkerviooltje

Rode klaver

Veelkleurig veldbies

Ooievaarsbek

Stinkende gouwe

Akkerhoornbloem

Slanke sleutelbloem

Dagkoekoeksbloem

Meidoorn

Gele Lis

Bittere Veldkers

Deel:

Meer berichten

Bijzondere ontmoetingen eind mei

Omdat de weersomstandigheden vandaag gunstig zijn besluit ik een bezoek te brengen aan het Hoosden voor mijn libellentelling. Het is warm en de zon schijnt meer dan voldoende om de libellen boven en naast de sloot te bewegen. Ik neem mijn camera met telelens mee om de waarnemingen vast te leggen en waar nodig thuis te determineren.

4 koppels en 1 solist

Het is broeierig warm vandaag, 9 mei. Ik fiets naar het Hoosden op zoek naar de eerste libellen van dit jaar. Gezien het weer gaat dat vast lukken!

Blikveld verruimen

Vrijdag 7 mei 19.00-21.00 uur 12° C

Wij komen nu bijna 1,5 jaar in ‘t Hoosden. Bij elk bezoek ontdekken we iets. Meestal verkleinen we ons blikveld. Deze keer verruimden we onze kijk op de steilrand.

Das

De das verblijft overdag in een netwerk van ondergrondse tunnels, dat een burcht wordt genoemd. Burchten worden van generatie op generatie gebruikt en kunnen eeuwenoud zijn. De das is een nachtdier en schuifelt met zijn neus aan de grond in zijn territorium rond, op zoek naar langzaam bewegende prooien en plantaardig voedsel. Hij is daarmee een opportunistische alleseter en geen typisch roofdier, omdat hij niet actief op prooien jaagt.

Stuur ons een bericht